EVA és KATA – most oda kell figyelni!

MA IS TANULTAM VALAMIT AZ ADÓZÁSRÓL

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) és a kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) azért nagyon jó dolog, mert azoknak a – főként egyszemélyes – vállalkozásoknak, amelyek ezeket választják kevés gondjuk van az adózással. Az a néhány dolog pedig, ami mégiscsak adódik, gyorsan rutinszerűvé válik. Talán pont ezért sikkadhat el egy apró, de azért a vállalkozás léte szempontjából fontos momentum így év vége felé: az adófolyószámla leellenőrzése.

Az ember, ha ilyen kényelmes adózási feltételekkel működtetheti a vállalkozását, nem nagyon figyeli az adófolyószámláját. Pedig könnyen kialakulhat rajta hátralék, amely már csekély összeg esetén is nagy gondot okozhat. Hátraléknak azt nevezzük az adós szaknyelvben, amikor valamilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti az adózó. Klasszikus esetben nem fizeti meg az előírt adót. Erről persze általában tud az ember, de ha mondjuk kisadózó vállalkozóként beállította a bankszámláján az automatikus utalást, és az adott napon nem volt ott elegendő pénz, akkor az utalás nem ment el, pedig azt hitte, hogy igen. Aztán van az az eset az egyszerűsített vállalkozói adót fizetők esetében, hogy mondjuk 74 ezer forint helyett az első két számjegyet felcserélve tévedésből 47 ezer forintot utal valaki, és megnyugszik a szíve, hogy rendben megfizette az adót. Közben azonban a folyószámláján 27 ezer forint hátralék figyel innentől kezdve. Végül, de nem utolsó sorban lehetséges, hogy az előző évben néhány nappal később fizetett meg valamilyen adót a vállalkozó, és az ezért járó késedelmi pótlékot az adóhivatal (amúgy a szokásos rendjében) november közepén írta fel a folyószámlára kötelezettségként (és persze erről külön értesítést nem küldött). Ezek mind hétköznapi esetek, és nem is súlyos tartozások, ám a következmények lehetnek egészen drámaiak.

Az EVA esetén a vonatkozó szabály nagyon rafinált. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy amennyiben az adóalany a következő adóévben már nem kíván az EVA szerint adózni, akkor ezt december 20-ig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentheti be az állami adóhatóságnak. Ez eddig rendben is van, ez mindenkinek a szabad elhatározásán múlik. A törvény azonban azt is írja, hogy az adóalany köteles ezt a bejelentést akkor is megtenni, ha ő maradna éppenséggel, de december 20-án (tehát pontosan ezen a napon) nem felel meg a törvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, illetve az önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van. Tehát meg egyszer: ezer forint, vagy ennél nagyobb hátralék az adó, vám vagy önkormányzati adó folyószámlán! Ha az adózó elmulasztja ezt a kérelmet benyújtani, az adóhatóság január-február táján saját hatáskörben fogja kezdeményezni az EVA alanyiság megszüntetését! Mindez elkerülhető, ha még december 20. előtt gyorsan ránéz a vállalkozó a folyószámlákra, és az esetleges hátraléko(ka)t azonnal rendezi.

Tartalmi szempontból ugyan ez a helyzet a KATA esetében, csak a dátum és az összeghatár változó. Nem december 20., hanem az év utolsó napja a határnap, az adótartozás mértéke pedig a 100.000 (százezer) forintot nem lépheti túl. Ez sokkal kényelmesebb helyzet, s talán „véletlenül” nem is nagyon fordul elő. De azért akkor is megérdemel 15 perc odafigyelést, hogy vessünk egy pillantást az adófolyószámlákra. Még akkor is, ha egy 2017-es módosítás hatására a hátralék befizetése még akkor is lehetséges, ha a megszüntető határozatot már kézhez vette az adózó, de még nem vált jogerőssé (ez általában 30 napot jelent).

Persze akinek van jó adótanácsadója, azt nem érhetik ilyen meglepetések.

0 hozzászólás

© 2013 Royalház • All Rights Reserved • Webdesign: Studio1