Az adókötelezettségekről 1. rész

Ma is tanultam valamit az adózásról!

Bár ezekben a kis ismeretterjesztő írásokban igyekszünk valóban az alapokig visszamenni, az valószínűleg tényleg minden vállalkozónak és ügyvezetőnek megvan, hogy adót, sőt, különféle adókat fizetni kell. Nem mintha bárki is örömét lelné ebben (talán csak Bill Gates a kivétel), de ezt legalább tudja – ha nem is részleteiben. Csakhogy nem elég csak megfizetni az adót. A vonatkozó jogszabályok ennél többet várnak el a vállalkozásoktól, legyenek azok bár társaságok vagy egyéni vállalkozások.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 9. § szerint az adózó az adó megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles a jogszabályban előírt:

  • bejelentésre, nyilatkozattételre,
  • adómegállapításra,
  • bevallásra,
  • adófizetésre,
  • bizonylat kiállítására és megőrzésére,
  • nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
  • adatszolgáltatásra,
  • adólevonásra, adóbeszedésre,
  • pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítésére.

Ezeket nevezzük együttesen adókötelezettségeknek, amelyek– néhány speciális esettől eltekintve – minden bevételszerző tevékenységet végző természetes és jogi személyre vonatkoznak. A legfontosabb kivétel ez alól (némi leegyszerűsítéssel) a nem vállalkozói tevékenységet végző magánszemély

Most vegyük röviden sorba, hogy nagy általánosságban a felsorolt adókötelezettségek mit takarnak. A későbbiekben részletesebben is foglalkozunk majd az egyes adókötelezettségekkel.

Bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettség

Aki adóköteles tevékenységet végez, annak regisztráltatnia kell magát a különböző hatáskörrel rendelkező adóhatóságoknál (központi adóhatóság: NAV, helyi adóhatóság: helyi önkormányzat). A bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozni kell néhány adózással kapcsolatos kérdésről is, amelyek a későbbiekben fontosak lesznek(pl. hogy akar-e a vállalkozás az áfa körbe tartozni, és ha igen, akkor bizonyos speciális tevékenységek vonatkozásában milyen adózási módot választ). Az adóköteles tevékenységet végző vállalkozásnak működése során végig tájékoztatnia kell az adóhatóságokat az adataiban bekövetkezett változásokról. Ezt pusztán a jóneveltség is megkövetelné, de van ennél fontosabb is: súlyosabb esetekben akár bűncselekményt is elkövethet, aki elmulasztja a változások bejelentését.

Adómegállapítási kötelezettség

Magyarországon, amint a fejlett adórendszerrel rendelkező államokban általában, az adó megállapítása az önadózás módszerével történik. Ennek lényege, hogy az adózónak a vonatkozó jogszabályok és saját működésének ismeretében saját magának kell megállapítania a fizetendő adóját. „Hát még ezt is én csináljam az adóhivatal helyett?” – panaszkodott nekem egy vállalkozó, amikor szembesítettem ezzel a helyzettel, de itt is csak azt mondhatom, amit akkor neki: ezt nem az adóhivatal helyett csinálják a vállalkozók, hanem egyrészt mert a törvény nekik írja elő, másrészt mert így – ha jól csinálják – pontosan és folyamatosan látják a keletkező adókötelezettségeiket, mint az egyik legfontosabb költségelemet.

Bevallási kötelezettség

Jól jegyezzük meg: a bevallási kötelezettség bizonyos szempontból fontosabb, mint az adófizetési kötelezettség. A pontosan kiszámított, és időben benyújtott adóbevallás szükség esetén alapja lehet egy méltányossági eljárásnak (részletfizetés, fizetéshalasztás), a be nem vallott adó azonban mindig szigorú megítélés alá esik.

Adófizetési kötelezettség

Ez talán nem igényel különösebb kommentárt, de azért itt is oda kell figyelni a határidőkre. Különösen nem esik jól a különféle adóelőlegek megfizetése, de erre csak  azt lehet mondani: a szabály az szabály! (De azért hogy ne csak ijesztgessünk: az adóelőlegek esetében akár év közben is lehet módosítást kérni – persze csak akkor, ha ez a kérelem megalapozott, és megelőzi a fizetési kötelezettséget.)

(A jövő héten folytatjuk!)

0 hozzászólás

© 2013 Royalház • All Rights Reserved • Webdesign: Studio1