Néhány szó a befektetett eszközökről

MA IS TANULTAM VALAMIT A SZÁMVITELRŐL

Ahogyan az előző alkalommal ígértem, most szeretnék néhány olyan gondolatot megosztani az olvasókkal, amelyeket ügyvezetőként is tudni kell erről a számlacsoportról.

 • Kezdjük mindjárt azzal, hogy mik tartoznak ide? Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök alkotják ezt a számlaosztályt.
  Ezen belül immateriális javaknak az alábbiak minősülnek:
  – Alapítás-átszervezés aktivált értéke
  – Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
  – Vagyoni értékű jogok
  – Szellemi termékek
  – Üzleti vagy cégérték
  Az immateriális javakkal szemben támasztott legfontosabb követelmény: ezek azok a nem anyagi, azonban a vállalkozás számára forgalomképes dolgok vagy jogok, amelyek tartósan, tehát egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét és a vállalkozás bevételeiben a jövőben megtérülnek.

Ennél többet nem feltétlenül szükséges tudni róluk, elég, ha nem feledkezünk meg nyilvántartásba vételük lehetőségéről, és úgy tekintünk immateriális javainkra, mint a vállalkozásunkat gazdagító „termelő eszközeinkre”.

A következőkben lássuk a tárgyi eszközöket, amelyek már egy jóval népesebb csoportot alkotnak. Mint minden befektetett eszközzel; így velük szemben is alapkövetelmény, hogy tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozás érdekeit. Az előző gyűjteménnyel ellentétben – amelyet a Számviteli törvény tételesen felsorol -, ezek a dolgok olyan sokfélék lehetnek, hogy csak a legnagyobb csoportokat említem:
– Ingatlanok (telkek, lakó- és nem lakó épületek és az ingatlanokhoz tartozó vagyoni értékű jogok)
– Műszaki berendezések, gépek, járművek (minden, amit ebben a kategóriában el tudunk képzelni, azonban feltétel, hogy közvetlenül szolgálják a vállalkozás érdekét)
– Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (az előző kategóriának megfelelő eszközök, azzal a fontos különbséggel, hogy létük csak közvetetten szolgálja a vállalkozás érdekeit)
– Tenyészállatok (valamiért az gondolom, hogy nem kell hozzá magyarázat)
– Beruházások, felújítások (legjellemzőbb ismertetőjelük, hogy a mérleg fordulónapon még nem kerültek használatba vételre)
– Tárgyi eszközök értékhelyesbítése – Ez egy rendkívüli fontosságú számla. A számviteli törvény alapelveinek egyike a valós értéken való értékelés elve. Előfordulhat például olyan eset, amikor a vállalkozás könyvelésében kimutatott ingatlan 20 év értékcsökkenés után már egyáltalán nem a valós piaci értéket mutatja, arról már nem is beszélve, hogy ennek oka lehet az is, hogy a véletlen szerencsének köszönhetően, eredetileg sem piaci értéken került oda. Az értékhelyesbítés alkalmazása megoldás lehet a hitelező bank fedezet miatti aggodalmának eloszlatására éppúgy, mint a törvényben megfogalmazott elvek betartására.

Végül, de nem utolsó sorban következnek a Befektetett pénzügyi eszközök, amelyekkel kapcsolatosan – szinte már mondanom sem kell – azt az alapkövetelményt, hogy a vállalkozás érdekét tartósan, egy éven túl kell szolgálniuk.
Fajtáik:
– Részesedések (pl.: más vállalkozásban meglévő tulajdonrészek, ide nyújtott kölcsönök)
– Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl.: államkötvény, kincstárjegy, tartós bankbetét)
– Adott kölcsönök (pl.: munkavállalóknak, más vállalkozásnak)
Fontos tudnivaló, mert bizony nem a könyvelő dolga:
– a tárgyi eszközöket legalább 3 évente kötelező leltározni. Ennek megszervezése, időpontjának kijelölése és zökkenőmentes lebonyolítása az ügyvezető feladata és hatásköre.

Most, hogy már megismerkedtünk a befektetett eszközök fajtáival, érdemes lesz néhány percet törődnünk az általuk kínált lehetőségekkel is!

 

 

Legközelebb…..

0 hozzászólás

© 2013 Royalház • All Rights Reserved • Webdesign: Studio1