Nem vonhatja le az áfát, ha ezt elmulasztja

Januártól módosított szabály vonatkozik a termékbeszerző, szolgáltatás igénybe vevő adószámának feltüntetésére. A NAV és az NGM közös tájékoztatót adott ki a tudnivalókról.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adó értékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.


A belföldön letelepedett adóalany 2017. január 1-jén, illetve azt követően kibocsátott, legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számlája nem felel meg az Áfa tv. előírásainak, ennek megfelelően például adólevonásra sem jogosít, ha azon nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany partner (vevő) adószáma illetve csoportazonosító száma. Az adószám nélkül kibocsátott számlát a számla korrekciójára vonatkozó előírásoknak megfelelő módon javítani kell.                                                        További információkat az adozona.hu cikkében olvashatunk.

0 hozzászólás

© 2013 Royalház • All Rights Reserved • Webdesign: Studio1